Andra Världskriget - Så alla förstår

SKU: KB_8


Aktuellt betyg är 0,00. Antal röster 0.
Gammalt pris  195 kr
165 kr


Bookmark and Share

Mycket av föreställningarna om andra världskriget bygger på inkorrekta uppgifter från åren nårmast efter kriget, då arkiven fortfarande var stängda för oberoende forskning.

Liksom myter i största allmänhet, är dessa felaktiga uppfattningar ganska seglivade. Till och med högre lärosäten och dden senaste litteraturen fortplantar, omedvetet, sådana fel.

Lägg därtill många viktiga fenomen och händelser under andra världskriget som av skiftande anledningar hamnat i skymundan i historieskrivning.

Andra världskriget - Så alla förstår är skriven av Christer Bergström, en mycket eminent författare med många böcker om ämnet bakom sig. Boken uppfyller det dubbla syftet att ge en överskådlig bild av andra världskriget och presentera en stor mängd nya rön, många för första gången över huvud taget på svenska.

Varukorg
Din varukorg är tom.